17/09/2020

FWD Bảo hiểm hỗ trợ viện phí


Chi trả viện phí tại bất kì bệnh viện nào theo lựa chọn của khách hàng.

Mức phí bảo hiểm chỉ từ vài nghìn đồng/ngày.

FWD Việt Nam

Tầng 11, Diamond Plaza, 34 Lê Duẩn, Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
Hồ Chí Minh, 80000 Vietnam
0886461900