17/09/2020

FWD Bảo hiểm bệnh ung thư


Bảo hiểm bệnh ung thư với phí bảo hiểm chỉ từ vài trăm ngàn đồng / năm

100% Số tiền bảo hiểm sẽ được chi trả ngay khi phát hiện bệnh ung thư ở bất kỳ giai đoạn nào.

FWD Việt Nam

Tầng 11, Diamond Plaza, 34 Lê Duẩn, Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
Hồ Chí Minh, 80000 Vietnam
0886461900